Manujet III - Jet Ventilasyon Cihazı

MANUJET III - JET VENTİLASYON CİHAZI

Hava Yolu Yönetimi

Jet-Ventilasyon Kateterleri ile birlikte Manujet III, bir hastanın hızlı ve etkili bir şekilde havalandırılmasını garanti ettiği için acil servis, araba kazaları, ambulans ve ameliyathane için tavsiye edilir.

Acil kullanım

»Hastanın şiddetli desatürasyonundan kaçınmak için“ entübasyon ve ventilasyon yapılamaz ”durumundaki yaşam kurtarıcı bir manevra olarak kullanılır.

»Üst solunum yolunun tıkanması durumunda hastane öncesi kullanım içindir. Transtrekeal Jet-Ventilasyon (TTJV) daha az komplikasyonu olan acil durumlarda cerrahi krikotirotomiden daha hızlı ve daha basittir.

İsteğe Bağlı Kullanım

»Mikrolaringoskopi

»Rijit bronkoskopi

»Zor bir fiberoptik entübasyona yardımcı olmak

»Öngörülen zor ekstübasyon