Laringeal Tüp

LARİNGEAL TÜP

Hava Yolu Yönetimi

SMT KODU: 4095

 

Laringeal Tüp, spontan veya pozitif basınçlı ventilasyon sırasında genel anestezide kullanılmak üzere supraglottik bir hava yolu cihazıdır.

 

Acil durumlarda ventilasyon ve trakeal entübasyonu maskelemek için alternatif bir teknik olarak zor havayolu yönetimi sırasında hava yolunu güvenceye almak için ideal bir yardımcıdır.

 

  • Verimli yüksek hacimli, düşük basınçlı kaflar, en az hava kaçağını garantiler.
  • Drenaj Kanalı uluslararası kılavuzlarda yeni standart olarak önerilir.
  • Güvenli, çok yumuşak bir malzeme ile üretilir, hasta için atravmatiktir.
  • Yenidoğandan obezite hastalarına kadar tüm boylar mevcuttur.
  • Dünya çapında Laryngeal Tüpler ile 16 milyondan fazla klinik insersiyon gerçekleştirilmiştir.