27-28 Aralık 2018 Temel ve İleri Seviye Acil Müdahale Çantaları İçerik Eğitimi

27-28 Aralık 2018 Temel ve İleri Seviye Acil Müdahale Çantaları İçerik Eğitimi

27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Temel ve İleri Seviye Acil Müdahele Çantaları İçerik Eğitimde bizlerle olan tüm ordu mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz.
 
"Zor Hava Yolu Uygulamalarında Larengeal Tüp"
 
Laringeal Tüp, spontan veya pozitif basınçlı ventilasyon sırasında genel anestezide kullanılmak üzere supraglottik bir hava yolu cihazıdır. Acil durumlarda ventilasyon ve trakeal entübasyonu maskelemek için alternatif bir teknik olarak zor havayolu yönetimi sırasında hava yolunu güvenceye almak için ideal bir yardımcıdır.
 
Verimli yüksek hacimli, düşük basınçlı kaflar, en az hava kaçağını garantiler.
Drenaj Kanalı uluslararası kılavuzlarda yeni standart olarak önerilir.
Güvenli, çok yumuşak bir malzeme ile üretilir, hasta için atravmatiktir.
Yenidoğandan obezite hastalarına kadar tüm boylar mevcuttur.
Dünya çapında Laringeal Tüpler ile 16 milyondan fazla klinik insersiyon gerçekleştirilmiştir.
 
"Krikotroid membran nasıl bulunur?" 
 
Yıllardır en önemsediğimiz şey eğitim oldu. Normal şartlarda krikotrotomi açmak zorunda kalan doktor sayısı çok fazla değildir. Bir anestezist hiç bir yöntemle entübe edemediği bir hastayla ortalama 8 yılda bir defa karşılaşıyor. Böyle anlarda krikotrotomi hayat kurtarıcı oluyor. Çok deneyimli olmanın mümkün olmadığı bir havalandırma yöntemi olan krikotrotomi için maketlerimizle doktorların deneyimini arttırmayı önemsiyoruz. 
Geri Dön