Gastro-Laringeal Tüp (G-LT)

GASTRO-LARİNGEAL TÜP (G-LT)

Hava Yolu Yönetimi

Gastro-Laringeal Tüp G-LT, spontan veya yardımcı ventilasyonu korurken, derin sedasyon veya genel anestezi altında erişkinlerde yapılan orta ve uzun süreli kompleks gastrointestinal endoskopik prosedürler sırasında hava yolu açıklığının kontrolünü sağlamak ve sürdürmek için tasarlanmıştır.

Uygulama

»Tanı ve tedavi edici ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi)

»Enteroskopi

»Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), özellikle nörolojik hastalar için.

Avantajları

»Hipoventilasyon ve desatürasyonun önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.

»Daha hızlı endoskopik prosedürler gerçekleştirmek.

»Duodenoskopların kolay yerleştirilmesi.

»Direkt laringoskopi veya kas gevşemesi gerekli değildir.

»Kapnometri ve kapnografiyi etkinleştirir.

»Anestezik ilaçların daha az kullanımını sağlar.

»Hava yollarını gastroözofageal refleks ve mide içeriğinin solunmasından korur.